Gildedagen en Landjuwelen

Tijdens Gildedagen of Landjuwelen wordt door onze gildebroeders en -zusters zo veel mogelijk deelgenomen aan de wedstrijden. Deze wedstrijden bestaan onder andere uit standaardrijden, geweerschieten, kruisboogschieten, vendelen, gildetrommen en bazuinblazen. De wedstrijden worden zowel individueel als wel in groepsvorm uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

Op een Gildedag komen veel Gildes uit de regio en/of provincie samen. Al deze Gilden samen maakt het een kleurrijk geheel. Maar het is vooral de gezelligheid op deze dagen dat de Gilden naar elkaar toe trekt. Kijk gerust in onze agenda om te zien waar u ons kunt vinden.

terug