Wat doen wij?

Het Sint Jacobus Gilde is een actief Gilde dat zich bezig houdt met geweerschieten, kruisboog schieten, vendelen, trommen en bazuinblazen. Deze activiteiten worden op verschillende avond of dagdelen op onze accommodatie uitgevoerd. Ook nemen wij deel aan gildedagen, waar deze activiteiten in wedstrijd vorm uitgevoerd worden.

Naast de activiteiten die hierboven genoemd worden hebben wij activiteiten die minder vaak voorkomen, maar zeker volgens Gilde traditie uitgevoerd worden. Dit zijn onder andere:

 • Overleden gildebroeders en -zusters uitgeleide doen met Gilde-eer.
 • Gilde-eer betonen aan kerkelijke en wereldlijke overheden bij voorkomende gelegenheden.
 • Het jaarlijkse Koningschieten. Dit vind ieder jaar plaats op 2e Pinksterdag.
 • Vieren van het patroonfeest met een Eucharistieviering op de zondag het dichtst bij 25 Juli
 • Hulde en vendelgroet brengen aan jubilarissen van het Gilde.
 • Hulde en vendelgroet brengen aan gouden en diamanten bruidsparen.
 • Inhuldigen van een nieuwe pastoor en een nieuwe burgemeester.
 • Opluisteren van de plechtigheden op Witte Donderdag.
 • opluisteren van de Nationale Dodenherdenking op 4 Mei.
 • Optreden voor charitatieve doeleinden en/of opluisteren van bijzondere gebeurtenissen in en buiten Zeeland.
 • Organiseren van activiteiten voor de Zeelandse bevolking (zoals het Schuttersfestijn)