Het Sint Jacobus altaar

In de kerk van de Zeelandse parochie van Sint Jacobus de Meerdere is bij binnenkomst aan de rechterkant een speciale kapel voor de Heilige van de parochie en het gilde. Hier bevond zich eerder de doopkapel. Nadat in 1967 de drie altaren en de preekstoel verdwenen kon de verhoging van het priesterkoor beginnen. Daartoe moesten ook 4 beelden aan de pilaren verdwijnen. Eén daarvan was Sint Jacobus. Door de sloper werd het intussen onthoofde beeld naar Helmond vervoerd om aldaar enkele jaren met een touw vastgebonden te staan aan een appelboom. 

In de Sint Jacobuskapel bevinden zich:

  • het beeld van Sint Jacobus
  • de oude ledenlijst
  • een oude trom
  • processiestokken
  • het oude vaandel
  • houten schilden
  • sinds 23 juli 2000 de herinneringsschilden van de overleden gildebroeders en gildezusters.

 

 

Het ciborium in de parochiekerk werd bij gelegenheid van de Parochiefeesten aangeschaft. Het komt uit de Steentjeskerk in Eindhoven. Een aantal zeer actieve gildenbroeders heeft hard gewerkt aan het schoonmaken in Eindhoven, het schoonmaken van de koepel in ‘s-Hertogenbosch en daarna het mede plaatsen in de kerk o.l.v. aannemingsbedrijf Beekmans uit Zeeland.