Het uniform

Het oude uniform

 

Het uniform dat de eerste 40 jaar gedragen werd was een ontwerp van zuster Francisca Maria. Het was nagemaakt naar een model van de werkkleding van de Pauselijke Zwitserse garde in Rome. Dit oorspronkelijk model werd ontworpen door de beroemde beeldhouwer en schilder Michelangelo. Maakster van de kleding was mevrouw van der Coer – Martens. De kleuren zijn:

  • wit en groen als de kleuren van de patroonheilige
  • rood als de kleur van de Heilige Jacobus de martelaar De kostuums zijn gedragen van 1971 tot 2011.

Ook is nog op het uniform een Sint Jacobuskruis aangebracht en verder dragen de Gildebroeders en -zusters op hun hoed of baret de Sint Jacobusschelp. Over deze schelp kan men meer lezen bij de beschrijving van de patroonheilige.

 

Het nieuwe uniform

Het uniform dat sinds 2011 gedragen wordt is een ontwerp van enkele gildeleden. Maar met name van gildezuster Trudie Bongers-Stevens en naaister Diny Daandels uit Mariaheide. Het uniform is voornamelijk gebaseerd op het oude uniform. Maar op vele vlakken aangepast en verbeterd voor ieders gemak. Ook hier is het Sint Jacobuskruis aangebracht, zij het nu op de borst, gecombineerd met de Sint Jacobusschelp en de vendels, het logo van ons gilde.