Het nieuwe Hoofdvaandel

In een relatief korte tijd is ons Gilde noodgedwongen twee hoofdvaandels rijker. Op 26 juli 1992 werd het “oude“  hoofdvaandel tijdens de viering van onze Patroonheilige Sint Jacobus ingezegend door Mgr. J.G. ter Schure van ’s-Hertogenbosch. Helaas moesten we al heel snel constateren dat, om onduidelijke redenen, de witte stof in ons hoofdvaandel met rassen schreden achteruitging. Repareren of herstellen van het kwetsbare dundoek was haast niet mogelijk. Het hoofdvaandel is aan de andere kant een dusdanig belangrijk attribuut binnen het Gildewezen dat er dus wel iets moest gebeuren.

Toen Paus Benedictus XVI zijn pauselijk wapen bekend maakte, werd het idee geboren om dit wapen in ons nieuwe hoofvaandel te verwerken. De paus had er namelijk voor gekozen om de Jacobsschelp in zijn wapen te verwerken. De paus  heeft de schelp om religieuze redenen gekozen; hij ziet het leven als een pelgrimstocht. De paus werd geboren op 16 april, de dag waarop men het feest van Heilige Benedictus Josef Labre viert, die ook als de “Heilige Pelgrim” bekend staat. Het symbool van deze heilige is een Jacobsschelp. De toestemming om het wapen op ons hoofdvaandel te voeren werd bij de nuntius aangevraagd en goedgekeurd. We konden een nieuw vaandel gaan ontwerpen.

 

Gelukkig steunde zoon Tonnie van Harry van Deijne (25 jaar drager van het hoofdvaandel) ons en was ook het financiële plaatje rond en kon onze nieuwe hoofdvaandel er komen. Het werd ontworpen en vervaardigd door Mevr. Ietje van Dijk, kunstenares uit Herpen.  Rondom de afbeelding van Jacobus zijn naast het wapen van Paus Benedictus XVI (boven), de hoorn van St. Cornelius, de steunheilige van de parochie (rechts), het gemeente wapen van Zeeland (onder ) en het Sint Jacobuskruis (links) afgebeeld.  Bij de inzegening van ons nieuwe gildehuis, op 17 augustus 2008, werd het vaandel door Mgr. A.L.M. Hurkmans ingezegend. Hiermee zijn we het eerste Gilde dat het recht heeft dit wapen te voeren. En heel begrijpelijk zijn we daar als Gilde erg trots op.

Omdat het hoofdvaandel kerkelijk is gewijd dient men er extra hoge waarde aan toe te kennen. Het is een doek met een historische achtergrond en met bepaalde voorrechten. Bij passende gelegenheden wordt het hoofdvaandel naar voren gebracht en gepresenteerd als vertegenwoordiging van het gehele gilde. Het hoofdvaandel is dus representatief. En ons mooie hoofdvaandel met de mooie kleuren mag gezien worden.

De kleuren en afbeeldingen

De hoofdkleuren van het vaandel, rood en groen, zijn de kleuren van de Patroonheilige en de Martelaar, zoals beschreven bij de Patroonheilige. Rondom de afbeelding van Jacobus de Meerdere zijn afgebeeld:

  • boven: het Pauselijk wapen van Paus Benedictus XVI
  • rechts: de hoorn van Sint Cornelius, de Steunheilige van de parochie
  • onder: het gemeentewapen van Zeeland
  • links: het Sint Jacobuskruis