Het oude Hoofdvaandel

Op 26 juli 1992 werd, tijdens de viering van de feestdag van onze patroonheilige Sint Jacobus, het oude hoofdvaandel ingezegend. Deze inzegening werd door bisschop Mgr. J. ter Schure van ‘s-Hertogenbosch uitgevoerd. Bij passende gelegenheden wordt het hoofdvaandel naar voren gebracht en gepresenteerd. Dit geldt als de vertegenwoordiging van het gehele Gilde. Het hoofdvaandel is dus representatief. Temeer daar er op staan afgebeeld: de voorstelling met de symbolen en/of attributen van de patroonheilige van het gilde. Ook de wapens van stichters van het Gilde of van de schenkers van het hoofdvaandel staan er op.

Omdat het hoofdvaandel kerkelijk is gewijd, dient men er extra hoge waarde aan toe te kennen. Het is een doek met een historische achtergrond en met bepaalde voorrechten. Zo is dat ook het geval is bij militaire vaandels, waarmee wij ons hoofdvaandel enigszins mogen vergelijken, omdat zij daarvan afstamt.

Het hoofdvaandel, zoals dat hieronder staat afgebeeld, wordt gedragen door de Vaandrig van het gilde. Bij het Sint Jacobus Gilde is dat 25 jaar gedaan door gildebroeder Harrie van Deijne. In 2003 is deze taak overgenomen door gildebroeder Leo Rijkers. Sinds 2013 wordt het hoofdvaandel gedragen door Henk Bongers.

De kleuren en de afbeeldingen

De hoofdkleuren van het vaandel zijn rood en groen. Dit zijn de kleuren van de Patroonheilige en de Martelaar, zoals beschreven bij de Patroonheilige. Rondom de afbeelding van Jacobus de Meerdere zijn afgebeeld:

  • boven: het Pauselijk wapen van Paus Johannes Paulus II
  • rechts: de hoorn van Sint Cornelius, de Steunheilige van de parochie
  • onder: het gemeentewapen van Zeeland
  • links: het Sint Jacobus kruis